Thank You - Buíochas

We wish to thank all the artists, groups and contributors who have worked so hard to bring Culture Night to you. Special thanks to Brian O’Dowd (Design Associates), Caroline Gannon (iSupply), Hilda Reid (Wish Design Solutions), Vinny Browne (Galway Bay FM Arts Show), Ronnie O’Gorman and Maire McCarthy (Galway Advertiser), Reg Gordon, Boyd Challenger, Frank Cummins, Lelia Doolan, the Galway 2020 team, Valerie Kavanagh, Breeda Cunningham, Marilyn Gaughan (Galway County Council) and Aimee Van Wylick.

Culture Night Team: Deirdre Headd, Rebecca Lally, Tanya Carey, Loretta Raftery, Mary Cannon, Jason Craughwell, Gary McMahon, Oryana Farrell-Hickey, Aisling McDonald and James Harrold

Website Design: Brian O’Dowd (Design Associates)

Brochure Design: Hilda Reid (Wish Design Solutions)

Printing: iSupply

Culture Night is an initiative of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs in partnership with Galway City Council Galway City Arts Office, City Hall, College Road, Galway

Is mian linn buíochas ó chroí a ghlacadh leis na healaíontóirí, na grúpaípobail, na hoibrithe deonach agus na hionaid go léir atá ag cur Oíche Cultúir 2016 ar fail. Agus buíochas specialta do Hilda Reid (Wish Design Solutions), Caroline Gannon (iSupply) Brian O’Dowd (Design Associates), Vinny Browne (Galway Bay FM Arts Show), Ronnie O’Gorman agus Maire McCarthy (Galway Advertiser), Reg Gordon, Boyd Challenger, Frank Cummins, Lelia Doolan, Foireann 2020, Valerie Kavanagh, Breeda Cunningham agus Marilyn Gaughan (Comhairle Chontae na Gaillimhe) agus Aimee Van Wylick.

Foireann Oiche Cultúr: Deirdre Headd, Rebecca Lally, Tanya Carey, Loretta Raftery, Mary Cannon, Jason Craughwell, Gary McMahon, Oryana Farrell-Hickey, Aisling McDonald and James Harrold.

Dearadh gréasáin: Brian O’Dowd (Design Associates)

Dearadh: Hilda Reid (Wish Design Solutions)
Priontáil: iSupply

An Roinn Ealaíon, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnach, Tuaithe agus Gaeltacht a dhéanann comhordú ar an Oíche Chultúir, i gcomhpháirt le Comhairle Cathrach na Gaillimhe.. An Oifig Ealaíon, Comhairle Cathrach na Gaillimh, Halla na Cathrach, Bothar an Choláiste, Gaillimh