Westside Resource Centre: The Wind that Shakes the Barley

Time: 5-7:30pm | Address: Westside Resource Centre, Seamus Quirke Road, Galway, Ireland | Contact: 091 528 325

Categories: ,

Time:

Following a series of talks and events commemorating the 1916 Rising, Westside Resource Centre presents ‘The Wind That Shakes the Barley’. Directed by Ken Loach and starring Cillian Murphy and Padraic Delaney, this film won the prestigious Palme d’Or at the 2006 Cannes Film Festival. In the turbulent years after the 1916 Rising, Ireland went through the War of Independence and then the Civil War. ‘The Wind That Shakes the Barley’ tells the story of two brothers who, having fought together against the British forces, find themselves on different sides during the Civil War.

Westside Resource Centre

Ionad Acmhainní an Taoibh Thiar:
‘The Wind that Shakes the Barley’

Ionad Acmhainní an Taoibh Thiar, Bóthar Shéamais Uí Chuirc
091 528325
5.00 – 7.30i.n.

Tar éis sraith cainteanna agus imeachtaí i gcuimhne ar Éirí Amach 1916, cuireann Ionad Acmhainní an Taoibh Thiar The Wind That Shakes the Barley i láthair. Bhain an scannán seo, a stiúir Ken Loach agus a bhfuil Cillian Murphy agus Pádraic Delaney ina bpríomhaisteoirí ann, an gradam mór le rá, an Palme d’Or, amach ag Féile Scannánaíochta Cannes in 2006. Le linn na mblianta achrannacha a lean Éirí Amach 1916, d’fhulaing muintir na hÉireann Cogadh na Saoirse agus Cogadh na gCarad. Scéal beirt deartháireachta atá in The Wind That Shakes the Barley a throid taobh le taobh in aghaidh fhórsaí na Breataine ach atá anois ar thaobhanna éagsúla le linn Chogadh na gCarad.