Terryland Forest Park: Body Nature - Meditative Movement

Time: 5-6:30pm | Address: Quincentenary Bridge entrance to Terryland Forest Park | Contact: 091 536 546

Categories: , ,

Time:

You are warmly invited on Culture Night to join dance artist Aisling Richmond on a sensory/movement journey set in nature.

Through this guided embodiment journey, we will explore the dynamic relationship between our–selves and nature. By awakening our senses through sight, touch, movement, and sound, we can cultivate the capacity to be fully present– awake, attentive, and responsive. Through our bodies and our movement, we can learn about ourselves, one another, and the natural world. We can explore our inner and outer landscapes, discovering the bridges in between.

Aisling Richmond is a dance artist, and a Somatic therapist and educator. For the past ten years, she has guided community groups in therapeutic, environmental, and developmental contexts. She currently holds private practice in Galway as well as teaching part–time in NUI Galway.

Terryland Forest Park

Nádúr an Choirp: Gluaiseacht Mhachnamhach i bPáirc Foraoise Thír Oileáin

Bealach isteach go Páirc Foraoise, Thír Oileáin ó Dhroichead na gCúig Céad
091 536546
5pm – 6.30pm

Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh romhat ar Oíche Chultúir dul ar thuras céadfach/gluaiseachta lonnaithe sa dúlra in éineacht leis an ealaíontóir damhsa Aisling Richmond.

Le linn an turais treoraithe spioraid seo, déanfaidh muid cíoradh ar shíorathrú an chaidrimh atá againn leis an dúlra. Agus na céadfaí á múscailt againn trí radharc, tadhall, gluaiseacht agus fuaim, féadfaidh muid é a chur ar ár gcumas féin a bheith go hiomlán i láthair – múscailte, aireach agus freagrúil. Lenár gcoirp agus lenár ngluaiseachtaí is féidir linn a bheith ag foghlaim fúinn féin, faoine chéile agus faoin domhan nádúrtha. Is féidir linn cur lenár dtuiscint ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh, agus an droichead idir eatarthu a aimsiú.

Ealaíontóir damhsa agus teiripeoir agus oideachasóir coirp í Aisling Richmond. Tá sí ag obair le deich mbliana anuas ag cuidiú le grúpaí pobail i gcomhthéacsanna teiripeacha, timpeallachta agus forbartha. Tá cleachtadh príobháideach aici faoi láthair i nGaillimh agus bíonn sí ag múineadh go páirtaimseartha in OÉ Gaillimh freisin.