Sonke Choir: Interactive Music and Singing Performance

Time: 7-9pm | Address: United Presbyterian/Methodist Church, Victoria Place, Galway, Ireland | Contact: 085 771 7670

Categories: 

Time:

This will be an interactive, inclusive event comprising of dance, song and music, performed by Sonke choir, with guest artists. This inclusive event will involve audience participation, as Sonke prefers to perform “in the round”, thereby opening up a physical and sensory space for the audience to become a vital part of the event. Sonke always focuses on inclusiveness, and embraces diversity, in order that as many people as possible can experience the energy that Sonke has to offer.

As this is an evening for celebrating culture in general and Irish in particular, Sonke plans to offer a programme that while adhering to our world music repertoire, also focuses strongly on Irish culture, with a strong emphasis on what Galway in particular has to offer. Galway is a multicultural city; its citizens can enjoy the best of world and indigenous music and song. In light of this, the guest artists will be citizens of Galway from a range of cultural backgrounds, and together we can celebrate Culture Night. Tea and light refreshments will be provided.

United Presbyterian/Methodist Church

Léiriúchán idirghníomhach ceoil agus amhránaíochta á chur i láthair ag Cór Sonke d’Oíche Chultúir 2016

An Eaglais Aontaithe Preispitéireach / Meitidisteach Plás Victoria
085 7717670
7.00 – 9.00i.n.

Imeacht idirghníomhach idirghabhálach a bheidh i gceist leis seo, le damhsa, amhránaíocht agus cheol á léiriú ag Sonke agus ag aoi-ealaíontóirí. Beidh rannpháirtíocht an luchta féachana i gceist leis freisin, ó tharla gur fearr le Sonke nuair a ghlacann daoine páirt ina gcuid léiriúchán, rud a fhágann spás fisiciúil agus céadfach don lucht féachana ról tábhachtach a ghlacadh san imeacht. Díríonn Sonke ar uileghabhálacht i gcónaí agus fáiltíonn siad roimh éagsúlacht ionas go mbíonn an oiread daoine agus is féidir in ann taitneamh a bhaint as an bhfuinneamh a chuireann Sonke ar fáil.

Oíche í seo ar a ndéantar ceiliúradh ar chultúr trí chéile agus ar chultúr na hÉireann go sainiúil, mar sin tá sé i gceist ag Sonke clár a chur le chéile a chloíonn lenár stór ceoil dhomhanda ach a dhíríonn ar chultúr na hÉireann le béim ar leith ar a bhfuil ar fáil i nGaillimh ach go háirithe. Cathair ilchultúrtha í Gaillimh; tá scoth an cheoil agus na hamhránaíochta ar fáil inti, idir dhomhanda agus dúchasach. Mar sin, is daoine as Gaillimh a bheidh ann mar aoi-ealaíontóirí a bhfuil cúlraí éagsúla cultúrtha acu, agus tiocfaidh muid uile le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar Oíche Chultúir. Beidh tae agus solaistí ar fáil ar an oíche.