Niland Gallery: Home: My Realisation – An Exhibition by Shane O’Malley

Time: 6-9:30pm | Address: Upper Merchants’ Road, Galway, Ireland | Contact: 086 217 1727
PHOTO: JULIA DUNIN

Categories: ,

Time:

Using bold shapes and primary colours to explore visually what home represents to a person. “Home my realisation” is an installation and exhibition by Galway based contemporary artist Shane O’Malley. “Creating my world to learn and inspire.” The artist, through his art, aims to bring awareness to boundaries and stereotypes that we as a society have created, encouraging the viewer to question the world around them. Shane O’Malley is originally from Navan now resides in Galway city. With paint as his medium, he works on large spray painted public murals. He is among a leading group of contemporary artists that have emerged from Ireland’s vibrant graffiti subculture to work in the mediums of paint, murals and art installations.

Niland Gallery

‘Home: My Realisation’ – Taispeántas le Shane O’Malley i nGailearaí Niland

Niland Gallery, Bóthar na gCeannaithe Uacht
086 2171727
6.00 – 9.30i.n.

Cruthanna láidre agus príomhdhathanna in úsáid le cíoradh físiúil a dhéanamh ar a bhfuil i gceist ag baile do dhuine. Taispeántán agus taispeántas is ea “Home: my realisation” leis an ealaíontóir comhaimseartha Shane O’Malley atá lonnaithe i nGaillimh. “Ag cruthú domhain dom féin d’fhonn foghlama agus inspreagtha.” Tá sé de sprioc ag an ealaíontóir, trí mheán a ealaíne, feasacht a ardú ar theorainneacha agus ar steiréitíopaí atá cruthaithe againne mar shochaí agus an lucht féachana a spreagadh leis an domhan atá mórthimpeall air a cheistiú. As an Uaimh ó dhúchas, tá cónaí ar Shane O’Malley anois i gcathair na Gaillimhe. Is é péint an modh a úsáideann sé, agus cruthaíonn sé a chuid ealaíne ar mhórphictiúir mhóra spraephéinteáilte phoiblí. Tá sé mar chuid de mhórghrúpa ealaíontóirí comhaimseartha atá tagtha chun cinn mar thoradh ar an bhfochultúr bríomhar graifítí in Éirinn agus a úsáideann péint, mórphictiúir agus taispeántáin agus iad ag cruthú ealaíne.

PHOTO: JULIA DUNIN