‘Back to the Future’ – 21st Century Technologies in 1980s Galway.

Time: 7-9.30pm | Address: DERI Building, NUI Galway | Contact: 087 203 5106

Categories: 

Time:

Step back in time on Culture Night in the Computer & Communications Museum of Ireland and learn about the rich digital cultural heritage of Galway. Thanks to local third level educators, start-ups, youthful innovators as well as multi-national companies such as DEC, Northern Telecom and ISL, the people of 1980s Galway were experiencing late 20th century and 21st century technologies such as cloud computing, online social networking, weekend coding classes, computer gaming, robots, search engines, emailing, video conferencing and video phones.

For further information, contact Brendan Smith at contact@ccmireland.com.

DERI Building, NUI Galway

DERI Building,
NUI Galway

Músaem Ríomhairí agus Cumarsáide na hÉireann:
‘Back to the Future’ – Teicneolaíocht an 21ú hAois i nGaillimh na 1980idí.

Músaem Ríomhairí agus Cumarsáide na hÉireann, Ionad Insight d’Anailísíocht Sonraí, OÉ Gaillimh, Gnólann na Gaillimhe
087 2035106
7.30 – 9.30i.n.

Téigh siar sna blianta ar Oíche Chultúir i Músaem Ríomhairí agus Cumarsáide na hÉireann agus foghlaim faoi oidhreacht shaibhir chultúrtha dhigiteach na Gaillimhe. A bhuíochas le hoideachasóirí áitiúla tríú leibhéal, le gnólachtaí nuathionscanta agus le nuálaithe óga chomh maith le comhlachtaí ilnáisiúnta ar nós DEC, Northern Telecom agus ISL, fuair Gaillmhigh na 1980í taithí ar theicneolaíocht dheireadh an 20ú hAois agus ar theicneolaíocht an 21ú hAois ar nós néalríomhaireachta, na meán sóisialta ar líne, ranganna códúcháin ag an deireadh seachtaine, cluichí ríomhaire, róbat, inneall cuardaithe, ríomhphost, fís-chomhdhála agus guthán físe.