Galway Youth Arts Alliance: Party En Blanc for Teenagers

Time: 5–9pm | Address: Club Áras na nGael, 45 Dominick Street, Lower, Galway, Ireland | Contact: 087 117 1789

Categories: ,

Time:

Galway Youth Arts Alliance is joined by Red Bird Youth Collective and members of Galway Circus Project and Macnas in a ‘Party En Blanc’ for Teenagers.

The event includes a barbeque from 5.00pm to 7.00pm and a programme of performance art from 7.00pm to 9.00pm. Note: guests asks to wear some white, if possible, hence the ‘en blanc’.

Club Áras na nGael

Comhaontas Ealaíon Óige na Gaillimhe: Cóisir En Blanc do Dhéagóirí

Club Áras na nGael, 47 Sráid Dhoiminic Íocht
087 1171789
5.00 – 9.00i.n.

Tagann Comhaontas Ealaíon Óige na Gaillimhe le chéile le Comharghrúpa Óige Red Bird agus baill Thogra Sorcais na Gaillimhe agus Mhacnais ag ‘Cóisir En Blanc’ do Dhéagóirí.

Cuirfear tús leis an ócáid le fulacht idir 5.00i.n. agus 7.ooi.n. agus ansin beidh clár ealaíne taibhiúcháin idir 7.00i.n. agus 9.00i.n. Tabhair faoi deara: iarrtar ar na haíonna rud éigin bán a chaitheamh más féidir, le teacht leis an téama ‘en blanc’.