Galway Dance Project at Taibhdhearc na Gaillimhe

Time: 5-7pm | Address: Middle Street, Galway, Ireland | Contact: 091 563 600

Categories: 

Time:

Galway Dance Project supports the development of dance in Galway by facilitating high quality dance practice in Galway. It’s an artist–led, non–profit dance organisation that aims to provide high quality dance classes and workshops, choreographic and performance opportunities for Galway dancers. ‘We are here to support and promote the development of dance, as well as to advance dance as a prominent and valued art form in the region’. GDP will present a showcase of its members work, specially curated for Culture Night and presented on the historic and welcoming stage of Taibhdhearc na Gaillimhe.

Location

Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe i dTaibhdhearc na Gaillimhe

Taibhdhearc na Gaillimhe, An tSráid Láir
091 563600
8.15 – 10.00i.n.

Tacaíonn Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe le forbairt an damhsa i nGaillimh trí chleachtas damhsa ardchaighdeáin i nGaillimh a éascú. Eagraíocht neamh-bhrabúis atá ann agus atá á stiúradh ag ealaíontóirí agus tá sé de sprioc aige ranganna agus ceardlanna damhsa d’ardchaighdeán a chur ar fáil, chomh maith le deiseanna cóiréagrafaíochta agus léiriúcháin a thabhairt do dhamhsóirí i nGaillimh ‘Tá muid anseo chun tacú le forbairt an damhsa agus í a chur chun cinn, chomh maith le damhsa a chur chun cinn mar fhoirm iomráiteach ealaíne a bhfuil meas air sa cheantar’. Cuirfidh Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe taispeántas d’obair a mball i láthair atá curtha le chéile d’aon turas d’Oíche Chultúir agus a bheidh á chur i láthair ar ardán stairiúil agus fáilteach Thaibhdhearc na Gaillimhe.