Galway Civic Trust: The Red Earl’s Hall

Time: 6-8pm | Address: Custom House, Druid Lane, Galway, Ireland | Contact: 091 564 946

Categories: ,

Time:

Dúchas na Gaillimhe, Galway Civic Trust welcomes Culture Night to the medieval Hall of the Red Earl on Druid Lane. The Hall is the oldest building to be excavated within the old walls of Galway and acted as the Town Hall in the fledgling city.

Galway Civic Trust

Dúchas na Gaillimhe:
Halla an Iarla Dheirg

Dúchas na Gaillimhe, Teach an Chustaim, Lána an Draoi
091 564946
6.00 – 8.00i.n.

Cuireann Dúchas na Gaillimhe fáilte roimh Oíche Chultúir i Halla meánaoiseach an Iarla Dheirg ar Lána an Draoi. Is é an Halla seo an foirgneamh is sine a ndearnadh tochailt air taobh istigh de sheanbhallaí na Gaillimhe agus is Halla Cathrach a bhí ann le linn luathbhlianta chathair na Gaillimhe.