Galway Civic Trust: Fisheries Tower

Time: 6-8pm | Address: Fisheries Tower, Wolfe Tone Bridge, Galway, Ireland | Contact: 091 564 946

Time:

Dúchas na Gaillimhe – Galway Civic Trust is a heritage charity committed to protecting and enhancing Galway’s natural, built and cultural heritage for the benefit of all. The Trust adopts a hands–on approach which includes supporting a number of other non–profit and charity organisations and undertaking improvement, conservation and education projects in support of its mission.

The Fishery Watchtower is one of Galway’s most treasured architectural features and is also one of the city’s most recognisable historic landmarks. The Fishery Watchtower Museum now houses one of Galway’s smallest museums and has stunning views over the river Corrib. It has a wonderful collection of fisheries memorabilia and vintage photographs, which you are most welcome to peruse on Culture Night.

Fisheries Tower

Dúchas na Gaillimhe ag an Túr Iascaigh

Túr Iascaigh, Droichead Wolfe Tone, Gaillimh
091 564946
6.00 – 8.00i.n.

Carthanacht oidhreachta is ea Dúchas na Gaillimhe atá tiomanta do chaomhnú agus d’fhorbairt oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na Gaillimhe ar son na ndaoine. Bíonn cur chuige praiticiúil ag Dúchas na Gaillimhe, mar shampla tacaíonn siad le heagraíochtaí neamh-bhrabúis agus carthanacha eile agus tugann siad faoi thograí caomhnaithe agus oideachais a chuireann le baint amach a fhíse.

Tá an Túr Faire Iascaigh ar cheann de na gnéithe ailtireachta i nGaillimh is mó a bhfuil cion air agus ar cheann de na sainchomharthaí stairiúla is so-aitheanta sa chathair. Anois tá ceann de na hiarsmalanna is lú i nGaillimh lonnaithe in Iarsmalann an Túir Faire Iascaigh agus tá radharc den scoth ón túr ar Abhainn na Gaillimhe. Tá bailiúchán iontach earraí iascaigh agus seanghrianghraif san Iarsmalann, agus beidh fáilte romhat teacht agus breathnú orthu ar Oíche Chultúir.