Galway Arts Centre: Anna McGowan in Conversation with Kirsti Kotailenan

Time: 6:30-7:30pm | Address: 47 Lower Dominick Street, Galway, Ireland | Contact: 091 565 886

Categories: ,

Time:

Galway Arts Centre is open on Culture Night with a special event based on its current show, a group exhibition curated by Anna McGowan. Bad (L) attitude investigates the reclamation of the female body and traditional female modes of expression in the work of five contemporary female Finnish artists. One of the quintets, Kirsti Kotailenan will join Anna in the Arts Centre gallery for a public conversation to discuss the exhibition, her own work and the work of Finnish artists generally.

Galway Arts Centre

Ionad Ealaíon na Gaillimhe:
Anna McGowan i gcomhrá le Kirsti Kotailenan

Ionad Ealaíon na Gaillimhe, 47 Sráid Dhoiminic Íocht 091 565886

Beidh Ionad Ealaíon na Gaillimhe ar oscailt ar Oíche Chultúir agus ócáid speisialta ar siúl ann bunaithe ar an seó atá ann faoi láthair, taispeántas grúpa á choinneáil ag Anna McGowan. Breathnaíonn Bad (L) attitude ar aisghabháil an choirp mhná agus na modhanna traidisiúnta léirithe a bhí ag mná i saothar cúigear ban-ealaíontóirí ón bhFionlainn. Beidh duine den chúigear, Kirsti Kotailenan, in éineacht le hAnna i ngailearaí an Ionaid Ealaíon le haghaidh comhrá poiblí ina bpléifidh siad an taispeántas, saothar Kirsti agus saothar ealaíontóirí na Fionlainne trí chéile.