Galway Arts Centre: Anam Theatre presents ‘What Foremothers?’ An Introduction to Six Forgotten Irish Poets

Time: 7:30-8:30pm | Address: 47 Lower Dominick Street, Galway, Ireland | Contact: 091 565 886

Categories: ,

Time:

Anam Theatre is holding a special event for Culture Night, presenting the lives and poetry of the six unremembered female Irish poets who lived and wrote in the shadow of 1916 and the outcomes of the Rebellion. Discover a world of forgotten literary history, while indulging in a treasure trove of lost words – this hour–long event will finish with a brief discussion around the question “What defines a literary canon?

Galway Arts Centre

Ionad Ealaíon na Gaillimhe – Á chur i láthair ag Amharclann Anam: What Foremothers? Buneolas ar Sheisear Filí Éireannacha atá dearmadta

Ionad Ealaíon na Gaillimhe, 47 Sráid Dhoiminic Íocht
091 565886
7.30 – 8.30i.n.

Tá ócáid ar leith á heagrú ag Amharclann Anam d’Oíche Chultúir chun saol agus filíocht seisear banfhilí Éireannacha a bhí dearmadta go dtí seo a chur i láthair. Nochtfar stair liteartha a bhí ligthe i ndearmad, agus roinnfear scoth na bhfocal nach maireann sa teanga leis an lucht féachana – mairfidh an ócáid uair an chloig san iomlán agus cuirfear críoch leis le plé gairid ar an gceist “Céard atá i gceist le canóin liteartha?”