Club Árus na nGael: Oíche Oscailte

Time: 8–11pm | Address: Club Árus na nGael , 45 Dominick Street Lower, Galway, Ireland | Contact: 091 567 842

Music and song, dance workshops, Irish classes, music sessions for young people, film shows and lots more! Everyone welcome, regardless of your Irish language or dance skills!

Club Áras na nGael

Club Árus na nGael – Oíche Oscailte, 45 Sraid Dominic, Gaillimh
091 567842
8.00 – 11.00i.n.

Ceol agus amhránaíocht, ceardlanna damhsa, ranganna Gaeilge, seisiún ceoil do dhaoine óga, taispeántais scannáin agus neart eile! Tá fáilte roimh chách, is cuma cén chumas Gaeilge, ná scileanna damhsa atá ionat!