Charlie Byrne's Bookshop: Readings and Radio

Time: 6pm-Late | Address: The Cornstore, Middle St, Galway, Ireland | Contact: 091 561 766

Categories: , ,

Time:

The iconic Galway city centre bookshop hosts the now traditional Culture Night literary gathering which features readings by every Galway author who has had a book published in the last year. Encompassing, fiction, non-fiction, poetry and in any language, authors will read a short selection from their books. Concurrent with the event Galway Bay FM’s ‘Arts Show’ will broadcast live from the bookshop, with ace presenter Vinnie Browne presenting an evening of live interviews and news, recitals, performances and sessions, drawn from the city’s entire Culture Night programme.

Charlie Byrne's Bookshop

Siopa Leabhar Charlie Byrne: Léamha agus Raidió

Siopa Leabhar Charlie Byrne, Stóras an Arbhair, an tSráid Láir
091 561766
6.00i.n. – deireanach san oíche

Déanfaidh an siopa leabhar aitheanta seo i lár chathair na Gaillimhe an tionól liteartha – atá anois ina thraidisiún de chuid na hOíche Cultúir – a reáchtáil, agus beidh léamha ann le gach údar as Gaillimh ar foilsíodh saothar dá c(h)uid le bliain anuas. Léifidh na húdair sliocht gearr óna gcuid leabhar, a chuimsíonn idir fhicsean, neamhfhicsean agus fhilíocht i dteanga ar bith. Beidh Galway Bay FM ag craoladh Chlár na nEalaíon beo ón siopa leabhar, agus beidh láithreoir den scoth, Vincent Browne, ag cur cláir i láthair ar feadh an tráthnóna le hagallaimh bheo, nuacht, aithriseoireacht, léiriúcháin agus seisiúin ó gach uile chuid de chlár Oíche Chultúir na cathrach.