Ballybane Library: Readings and Music

Time: 5.30-7.30pm | Address: Ballybane Library, Castlepark Road, Ballybane, Galway, Ireland | Contact: 091 380 590

Categories: ,

Time:

Ballybane Library presents a reading by local author Emma Comerford. Emma will read from 6.30pm. The evening will also feature performances from local musicians. There will be refreshments and tours of the library.

Ballybane Library

Léamha agus Ceol ag Leabharlann an Bhaile Bháin

Bóthar Pháirc an Chaisleáin, an Baile Bán
091 380590
5.30 – 7.30i.n.

Cuireann Leabharlann an Bhaile Bháin léamh leis an údar áitiúil Emma Comerford ar siúl. Tosóidh Emma ag léamh ag 6.30i.n. Beidh ceol ó cheoltóirí áitiúla mar chuid den ócáid freisin. Cuirfear sólaistí ar fáil chomh maith le turais threoraithe sa leabharlann.