The Collegiate Church of St Nicholas: 100 Roses

Time: 5.00–9.45pm | Address: Lombard St, Galway, Ireland | Contact: 086 193 6620

Categories: ,

Time:

Earlier this year Athenry Craft and Chat created 100 roses for the 1916 celebrations. The roses were handmade by 16 women and took 500 hours to make and were displayed for the 1916 civil ceremony and the Incredible Edible 2020 event in Athenry.

Now the Roses are in Galway city, showing for one night only – Culture Night! – in the Collegiate Church of St Nicholas, in the old heart of Galway City. The Roses are now indoors, in a re-imagining of last spring’s display by Athenry Castle.

36 R866, Galway, Ireland

‘100 Rós’ in Eaglais Choláisteach San Nioclás

Sráid Lombaird, Gaillimh
086 1936620
5.00 – 9.45i.n.

Chruthaigh Ceardaíocht agus Caint Bhaile Átha an Rí 100 rós don chomóradh ar 1916 níos luaithe i mbliana. Rinne 16 bhean na rósanna de láimh agus thóg sé 500 uair an chloig orthu iad a dhéanamh. Cuireadh na rósanna ar taispeáint ag searmanas sibhialta 1916 agus ag an ócáid Incredible Edible 2020 i mBaile Átha an Rí. Tá na rósanna anois i nGaillimh agus ní bheidh siad le feiceáil ach ar an aon oíche amháin. Tá na Rósanna ar taispeáint anois taobh istigh, mar athshamhlú ar an taispeántas a cuireadh le chéile i gCaisleán Bhaile Átha an Rí san earrach.