WELCOME TO GALWAY CITY CULTURE NIGHT 2016

FRIDAY 16th SEPTEMBER 2016

Culture Night is the annual event that celebrates culture, creativity and the arts. It will take place on Friday 16th September 2016 from about 12pm and continues late into the night! Dozens of spectacular, profound and exciting events are taking place in a programme extending across Galway City. Building on the hard work and success of our winning bid to become the 2020 European Capital of Culture, this year’s Culture Night promises to be the most exciting yet.

We’d like to extend a big thank you to all the hard working artists, community groups, volunteers and venues that have made Culture Night 2016 possible. So why not check out the brilliant line-up across the city and try something new!

Ócáid bhliantúil í an Oíche Chultúir a dhéanann ceiliúradh ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Beidh sí ar siúl ar an Aoine an 16 Meán Fómhair 2016 ó thart ar 12pm go dtí déanach san oíche! Tá neart imeachtaí saor in aisce ar siúl ar fud Chathair na Gaillimhe. Beidh Oíche Chultúir na bliana seo ar an gceann is fearr fós, ag tógáil ar an obair chrua agus ar an rath a bhaineann le Gaillimh a bheith ainmnithe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Is mian linn buíochas ó chroí a ghlacadh leis na healaíontóirí, na grúpaí pobail, na hoibrithe deonacha agus na hionaid go léir atá ag éascú Oíche Chultúir 2016. Caith súil, mar sin, ar gach rud a bheas ag tarlú ar fud na Cathrach agus tabhair faoi rud éigin nua!